Umowa

Poniżej przedstawiam Państwu szczegółowe warunki dokonania rezerwacji. Złożenie zamówienia w mojej firmie jest jednoznaczne z ich akceptacją.

 1. Umowa zostaje zawarta między firmą transportową LEGION PAWEŁ RACHOŃ a Klientem reprezentowanym przez osobę fizyczną.
 2. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia zamówienia przez LEGION i dotyczy tylko terminu, tj. daty i godziny rezerwacji.
 3. Umowa dotyczy przewozu grupy osób wraz z bagażem podręcznym w liczbie określonej w zamówieniu.
 4. Przewóz dotyczy trasy pomiędzy miejscem wyjazdu autokaru z Gdańska do miejsca docelowego najbardziej optymalną trasą, którą ustala kierowca. Punkty pośrednie na trasie są możliwe tylko jeśli były zawarte wcześniej w rezerwacji.
 5. Przewóz zostanie dokonany środkiem transportu posiadającym nie mniej miejsc siedzących, niż liczba uczestników wyjazdu.
 6. Umowa dotyczy środka transportu, na który zostało złożone zamówienie i z którego opisem oraz zdjęciami zamawiający się zapoznał. Firma LEGION zastrzega sobie prawo w sytuacji awaryjnej na podstawienie innego środka transportu o tej samej klasie turystycznej i klasie Euro.
 7. Na czas przejazdu pasażerowie pojazdu są ubezpieczeni w zakresie nieszczęśliwych wypadków przez przewoźnika.
 8. Autokar może zatrzymywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w zatokach autobusowych, parkingach, zamkniętych placach. Autokar porusza się tylko po drogach asfaltowych, o odpowiedniej nośności i tylko tam, gdzie znaki drogowe na to pozwalają.
 9. Firma LEGION posiada wszystkie wymagane przez prawo polskie i unijne dokumenty, licencje i świadectwa wymagane w przypadku krajowego i międzynarodowego przewozu osób.
 10. Firma LEGION zobowiązuje się wykonać usługę przewozu zgodnie z posiadanym doświadczeniem i dobrą wolą.
 11. W przypadku awarii pojazdu wykluczającej możliwość dalszego kontynuowania podróży i braku możliwości jego naprawy na miejscu po wezwaniu odpowiedniego serwisu, firma LEGION jest zobowiązana w możliwie jak najszybszym czasie zapewnić zastępczy pojazd lub pojazdy z łączną liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż liczba uczestników wyjazdu.
 12. Klient zobowiązuje się zapewnić nocleg dla kierowcy lub ponieść jego zryczałtowany koszt, jeśli w czasie podróży wyniknie taka konieczność. Kierowca ma obowiązek wypocząć po zakończeniu przejazdu, min. 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w osobnym pokoju z łazienką w standardzie hotelowym min. 2 gwiazdki z wykupionym śniadaniem.
 13. Klient zobowiązuje się opłacić na miejscu wszelkie koszty związane z postojem i przejazdem pojazdu, tj. parkingów, opłat celnych lub ponieść ich zryczałtowane koszty.
 14. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku celowego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia lub zniszczenia jakiejkolwiek części pojazdu.
 15. W pojeździe zabrania się spożywania gorących posiłków oraz napojów alkoholowych, a także wstawania w czasie jazdy z miejsc siedzących.
 16. Strony ustalają termin wpłaty pieniędzy zgodny z wystawionymi do przewozu fakturami.