Poniżej przedstawiam Państwu szczegółowe warunki dokonania rezerwacji. Złożenie zamówienia w mojej firmie jest jednoznaczne z ich akceptacją.
 • Umowa zostaje zawarta między firmą transportową LEGION PAWEŁ RACHOŃ a Klientem ………………………………………
 • Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia zamówienia przez LEGION i dotyczy tylko terminu, tj. daty i godziny rezerwacji.
 • Umowa dotyczy przewozu grupy osób wraz z bagażem podręcznym w liczbie określonej w zamówieniu.
 • Przewóz dotyczy trasy pomiędzy miejscem wyjazdu autokaru z Gdańska do miejsca docelowego najbardziej optymalną trasą, którą ustala kierowca. Punkty pośrednie na trasie są możliwe tylko jeśli były zawarte wcześniej w rezerwacji.
 • Przewóz zostanie dokonany środkiem transportu posiadającym nie mniej miejsc siedzących, niż liczba uczestników wyjazdu.
 • Umowa dotyczy środka transportu, na który zostało złożone zamówienie i z którego opisem oraz zdjęciami zamawiający się zapoznał.
 • Na czas przejazdu pasażerowie pojazdu są ubezpieczeni w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW – przez Przewoźnika.
 • Autokar może zatrzymywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, tj. w zatokach autobusowych, parkingach, zamkniętych placach. Autokar porusza się tylko po drogach asfaltowych, o odpowiedniej nośności i tylko tam, gdzie znaki drogowe na to pozwalają.
 • Firma LEGION posiada wszystkie wymagane przez prawo polskie i unijne dokumenty, licencje i świadectwa wymagane w przypadku krajowego i międzynarodowego przewozu osób.
 • Firma LEGION zobowiązuje się wykonać usługę przewozu zgodnie z posiadanym doświadczeniem i dobrą wolą.
 • W przypadku awarii pojazdu wykluczającej możliwość dalszego kontynuowania podróży i braku możliwości jego naprawy na miejscu, po wezwaniu odpowiedniego serwisu, firma LEGION jest zobowiązana w możliwie jak najszybszym czasie zapewnić zastępczy pojazd lub pojazdy z łączną liczbą miejsc siedzących nie mniejszą niż liczba uczestników wyjazdu.
 • Klient zobowiązuje się zapewnić nocleg dla kierowcy lub ponieść jego zryczałtowany koszt, jeśli w czasie podróży wyniknie taka konieczność. Kierowca ma obowiązek wypocząć po zakończeniu przejazdu, min. 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku w osobnym pokoju z łazienką w standardzie hotelowym min. 2 gwiazdki z wykupionym śniadaniem.
 • Klient zobowiązuje się opłacić na miejscu wszelkie koszty związane z postojem i przejazdem pojazdu, tj. parkingów, opłat celnych lub ponieść ich zryczałtowane koszty.
 • Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową w przypadku celowego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia lub zniszczenia jakiejkolwiek części pojazdu.
 • W pojeździe zabrania się spożywania gorących posiłków, słodyczy oraz napojów alkoholowych, a także wstawania w czasie jazdy z miejsc siedzących.
 • Strony ustalają termin wpłaty pieniędzy zgodny z wystawionymi do przewozu fakturami.